:
. / 2 25
- /. 350 / . . 200 6
. /- /. 25 . 1
- . / - /. 100 . 1
SOWASH Hydro-Jet SoWash
. 100 . 5
- . /- / 1000 . 1
. 100 21
100
. 2 5 30


, ,
, , : (c) , , 067-9566747, email: kievhtm@mail.ru