:
. 2 / , 1
. /- /. 10000 . 1
. / -. /. 20/ 100/5 . 1
- . . /- /. 1000 . 1
- . / 37,5 ., . 2 , .,1 .1
. /. 300 . 15 1
VH VARIANT M,
- 30 + 30
/- /. 500 + 500 . 10
. / . - 450 . 45


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru