:
10000 . /. 10 5
. - /. 75 ., . . 1 10
. / -. 500 100
. 1 30
UA-777
. /. 5 28
VH VARIANT L,
- /. 300 / . . 50 10
. 2 / , 1
. / . - 140 /7 . 1


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru