:
30 40 100
/- / 36 (12 ) . . 1
. - 150 + 75 ., . . 1 1
- /. . 30 /0,5 , 5
. . . 5 50
SOWASH Hydro-Jet SoWash
- /. 10000 / . 1 10
PHILIPS AVENT SCF284/03 3 1
- 3 13 500
- /. 320 / . . 50 10


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru