18.07.2018
:
. 2,5 28 56 gedeon richter
. 10 56 189 gedeon richter
. 10 28 98 gedeon richter
/. . 1 5 1001 schering ploug
/. . 1 1 187 schering ploug
30 250 schering ploug
. 30 1 250 schering ploug
. / 75 40 36
. / 75 40 36
. / 0,075 40 29
67 94 mentholatum
15 62 mentholatum
150 , 175 mentholatum
100 , 106 mentholatum
50 95 mentholatum
15 61 mentholatum
100 138 mentholatum
. /. 500 60 156
. /. 500 30 94
1000 / 40 88
. /. 500 60 159 alvogen ipco
- - . 50 43
- - . 100 80
- 10 / . 10 10 163
80 . /. 80 30 63
160 . /. 160 90 175
160 . /. 160 30 85
80 . /. 90 168
80 . /. 30 77
160 . /. 90 202
160 . /. 30 90
. /. 80 14 162 novartis pharm
. /. 160 14 238 novartis pharm
. /. 2 + 0,03 21 122
. 30 159 bioplus life
. /- /. 40 ., . . 2 5 689 pfizer inc
. /- /. 40 . 10 1133 pfizer inc
- /. 50 / . 2 10 257
. 4 30 91
. 3 30 63
. 2 30 57
65 63 dikrasin
1 - /. . . 65 69 dikrasin
. . . 60 50 131
. . . 40 50 82
. . . 20 50 27
. . . 20 50 28
- /. 3 % 50 38
- 40 / . . - 50 58
- 40 / . . - 30 43
- /. 5 % 50 48
- - /. 25 / . 3 10 28
50 10 23 glaxosmithklin
- /. 2,5 % . 3 , 10 21
50 / 40 42
- 0,1 % .-. 5 94 sentiss pharma
. / 100 100 186 kusum healthca
- /. . 2 10 128
. / -. 50 30 51 brupharmexport
100 . . ., / 100 20 81 brupharmexport
. . . . 100 20 96 berlin chemie
N 75 - /. 75 . 3 5 93 berlin chemie
50 . /. . -. 50 50 98 berlin chemie
50 . 50 10 66 berlin chemie
100 100 10 99 berlin chemie
- /. 75 . 3 5 70 sandoz pharmac
1 % 50 106 sandoz pharmac
5 % 50 99 sandoz pharmac
5 % 100 159 sandoz pharmac
ID . . . 75 20 80 sandoz pharmac
ID . . . 75 100 330 sandoz pharmac
ID . . . 150 20 128 sandoz pharmac
ID . . . 150 100 534 sandoz pharmac
. 0,5 30 74
- . 500 120 47
- 50 20
- 1,5 20 33
40 . 60 621 megafood
40 60 581 megafood
. . 60 521 megafood
. 60 31 shenzhen gonse
- /. 0,25 / . 1 10 40
0,1 % 1 28 359 orion
0,1 % 0,5 28 222 orion
- . 60 121 micro labs
/- /. 1000 . 1 82 aar pharma
. /. 850 60 45
. /. 850 30 20
. /. 500 60 27
. /. 500 30 20
. /. 1000 60 80
. /. 1000 30 49
SR . . . 500 60 93
SR . . . 1000 60 159
- /. 20 / . 5 5 70
- 2 20 85
. /- /. 40 ., 1 87 biotech ltd
. 4 60 139
. 4 30 81
. 3 30 56
 

0.. - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - ..227


, ,
, , (c) , , 067-9566747