:
VH VARIANT L,
SOWASH SoWash Hydro-Pulser
90 60 135
. 5 1
1 0 . 500
- /. 20 .1, . 2 ,+
35 / . 3 1
. . /. 100 1
100
6% - . . / 250 10


, ,
, , : (c) , , 067-9566747