:
. / 500 100
- /. 2000 - 0,3 , 27 G1/2 6
ALTERNA , (5875), .10-55 30
. /. 50 10
50 /0,5 2-. - 1
- /. . 2 10
SOWASH Hydro-Jet SoWash
- . / - /. 100 . 1
PI ACTIVE VARIANT M, 10
50


, ,
, , : (c) , , 067-9566747